Hartelijk welkom

Informeert u zich, steun ons en doe mee!

Op deze pagina's informeert de Biologische Station StädteRegion Aachen e.V. over het project "LIFE-Amphibienverbund". Van 2017 tot 2025 willen we de leefomstandigheden voor drie soorten amfibieën duurzaam verbeteren: de geelbuikvuurpad, vroedmeesterpad en rugstreeppad. Omdat deze in Noordrijn-Westfalen en Duitsland met uitsterven worden bedreigd, en het voorkomen ervan in heel Europa niet langer gegarandeerd is. De reden voor de sterke afname van het aantal dieren is het geleidelijke verlies van geschikte leefgebieden. In het noordelijke deel van de StädteRegion Aachen leven nog kleine populaties in voormalige steengroeven, grindgroeven en op de mijnstortplaatsen. Als we de dieren in onze regio op lange termijn willen behouden, moeten we hun leefgebieden verbeteren, netwerken en onderhouden door middel van permanente zorg. U kunt ons steunen-doe met ons mee!

zand afbraak gebied "Nievelsteiner Sandwerke"© Dagmar Ohlhoff