De vroedmeesterpad

Alytes obstretricans – een soort van bijlage IV van de habitatrichtlijn

De natuurlijke (primaire) leefgebieden van de vroedmeesterpad in Midden-Europa waren waarschijnlijk de uiterwaarden van kleinere stromende wateren in het middelgebergte. Deze werden waarschijnlijk alleen door de bever tot geschikte leefgebieden voor amfibieën gemaakt. Als secundaire habitat bevolkt het nu vooral opgravingen, maar ook in nederzettingsgebieden. In de projectregio komen ze vooral in steengroeven in de omgeving van Stolberg voor. Door de mijnbouwactiviteiten van de mens komt de soort ook sporadisch voor in het noordelijke district van de StädteRegion. Op steenhopen vinden de dieren aan de zon blootgestelde, steenachtige oevers, oneffen grindgangen, open gebieden met graafbare substraten en stenen muren, steenhopen en vergelijkbare constructies met schuilplaatsen.

Tot de vorige eeuw waren ze vaak in landelijke nederzettingen en weilanden. Vroedmeester padden leven momenteel ook weleens op begraafplaatsen en in tuinen. Vroedmeesterpadden leven daar waar in de directe omgeving (d.w.z. een paar honderd meter) er geschikt water is om de kikkervisjes af te zetten. De vroedmeesterpad gebruikt als voortplantingswater vele, meestal diepere, kleine wateren, evenals grotere, visvrije wateren.

Er komen momenteel slechts weinig vroedmeesterpadden voor in de projectregio, Velen zijn verdwenen. Die, die overgebleven zijn, zijn vooral onmisbaar voor het in stand houden van een gesloten verspreidingsgebied in het grensgebied tussen Nederland en Duitsland.

In NRW gaat het Staatsbureau voor Natuur, Milieu en Consumentenbescherming op basis van gegevens uit 2010 er vanuit, dat er nog maar 500 tot 600 voorkomen. In Duitsland bereikt de soort de oostgrens van zijn verspreidingsgebied. De noordelijke gebiedsgrens loopt door NRW, waar het grofweg gebaseerd is op de lage bergketendrempel.

De vroedmeesterpad werd lange tijd niet als bedreigd beschouwd in NRW. Alleen in de 3e versie van de NRW Red List (1999) wordt het op de voorwaarschuwingslijst gezet en al in de huidige 4e versie (2010) werd de soort geclassificeerd als ernstig bedreigd (2), wat de dramatische ineenstorting van de populatie documenteert.

Die GeburtshelferkröteZe is de kleinste van onze lokale padden.© Biologische Station StädteRegion Aachen e.V.
Die GeburtshelferkröteDe naam van de vroedvrouwenpad komt uit de eigenaardigheid van de mannetjes om de koorden op hun rug te dragen.© Biologische Station StädteRegion Aachen e.V.
Kaulquappe einer GeburtshelferkröteDe tadpolen kunnen tot 11 centimeter groeien.© Anika Au