Internationaal symposium over het behoud van amfibieën

Habitatbescherming en connectiviteit voor soorten die zijn opgenomen in de FFH-richtlijn

De focus van het symposium zal liggen op de doelsoorten van het project: Vroedmeesterpad, Geelbuikvuurpad en Rugstreeppad. Alle drie de soorten zijn ernstig bedreigd en opgenomen in de bijlage van de FFH-richtlijn. Hun huidige staat van instandhouding in de staat NRW en in Duitsland als geheel is ongunstig. Daarom zijn gerichte instandhoudingsacties nodig om hun populaties te stabiliseren.

Het doel van het symposium is het faciliteren van kennisuitwisseling over habitatbescherming en habitatconnectiviteit voor de doelsoort. Uitgenodigde sprekers uit zowel Duitstalige regio's als Nederland zullen hun aanpak en ervaringen presenteren. Centrale gespreksvragen zijn: Welke instandhoudingsacties zijn geschikt voor pionierssoorten? Hoe en in hoeverre is habitatbeheer noodzakelijk? Hoe kan een habitatnetwerk succesvol worden gecreëerd?

Presentaties zullen worden aangevuld met excursies naar de projectgebieden van LIFE-BOVAR en LIFE-Amphibienverbund. Een bezoek aan de projectgebieden laat tastbaar zien welke instandhoudingsacties kunnen worden uitgevoerd, vaak in samenwerking met vele partners, en welke resultaten tot nu toe zijn bereikt.

PROGRAMMA
Do, 19.5.: Avondfunctie
Vr, 20.5.: Ochtendpresentatiesessie, Middag excursie, Conferentiediner
Za, 21.5.: Ochtend presentatie sessie, Middag excursie

Er worden pendelbussen naar de excursielocaties georganiseerd.
Locatie: Mensa Academica, Pontwall 3, 52062 Aachen
Taal: Duits – als u geïnteresseerd bent in dit symposium en u heeft een vertaling in het Engels of Nederlands nodig, laat het ons dan nu weten via info@naturschutzstation-aachen.de
Links naar het symposiumprogramma, accommodatiemogelijkheden en inschrijfformulier worden in februari/maart 2022 op deze homepage gepubliceerd.

Die Bestimmung der Tiere bildet den praktischen Teil © Martin Schlüpmann