De rugstreeppad

Bufo calamita - een soort van bijlage IV van de habitatrichtlijn

De rugstreeppad is een typische pioniersoort die in het natuurlijke landschap in de uiterwaarden van grotere rivieren leeft. Het leeft op droge en warme locaties met weinig begroeiing en gemakkelijk te graven bodems. Hun natuurlijke habitat, de zogenaamde primaire habitat, bestaat tegenwoordig niet meer in NRW. De rugstreeppad heeft dit verlies al lang met succes kunnen compenseren door gebruik te maken van door de mens aangelegde secundaire habitats. De beschikbaarheid van uitgraafbare, aan de zon blootgestelde ruwe grond, schuilplaatsen (bijv. Stapels stenen, dood hout) en tijdelijke watervoerende kleine poelen, is doorslaggevend. Dien overeenkomstig is deze soort afhankelijk van verstoorde gebieden, zoals die vooral worden aangetroffen bij actieve opgravingen, dagbouwmijnen, mijnstortplaatsen, maar ook op grote bouwplaatsen en industriële braakliggende terreinen.

In de StädteRegion leeft de rugstreeppad voornamelijk op berghopen en losse rotsuitgravingen. Het gebruikt ook velden, vooral waar tijdelijke plassen worden gevormd door bodemdaling. In het zuiden van de projectregio worden voornamelijk steengroeven bewoond. Een populatie in het Wurmtal zorgt voor de verbinding met die aan de Nederlandse zijde.

Het staatsbureau voor natuur, milieu en consumentenbescherming in Noordrijn-Westfalen (kortweg LANUV) gaat op basis van gegevens tot 2010 uit van een meer dan 500 grote landelijke populatie. In de projectregio komen er momenteel nog maar weinig voor.

Het gebied van de rugstreeppad strekt zich uit van het zuiden van het Iberisch schiereiland tot aan de Baltische staten, Wit-Rusland en West-Oekraïne. Er komen er ook een geisoleerd aantal Groot-Brittannië voor.

Kreuzkröten laufen und sind sehr flinkDe soort is herkenbaar aan de heldere lijn aan de achterkant (kruis).© Bettina Krebs
Laichschnüre der KreuzkröteKoorden van de kruisige pad aan de onderkant van een waterlichaam© Biologische Station StädteRegion Aachen e.V.